thesieuvip ThienLongThanLong ThienLongThanLong mu moi ra
vps long van ZingSpeed
 1. jx2ngaothe2008 New Member

  Võ Lâm 2 -Ngạo Thế Tranh Bá (Phiên Bản 2008).Tái hiện lại toàn bộ những ký ức VLTK II 12 năm trước bởi NPH nhiều năm kinh nghiệm.
  [​IMG]Tên Máy Chủ : Ngạo Thế
  [​IMG]Thời gian THỬ NGHIỆM: 10h ngày 22/10/2022 đến 00h ngày 29/10/2022
  [​IMG]Thời gian KHAI MỞ: 19h30 thứ 7 ngày 29/10/2022
  [​IMG]Thời Gian Đua Top từ từ 29/10/2022 đến 19/11/2022.
  https://bom.so/tyfnHF
  [​IMG]Cộng Đồng: https://bom.so/afLgZR
  ═════[​IMG]Hỗ trợ tân thủ[​IMG]════
  [​IMG]Thăng cấp 70
  [​IMG]3000 điểm danh vọng
  [​IMG]3000 điểm sư môn
  [​IMG]30 Lộ Thủy
  [​IMG]1 Tàng Kiếm 7x
  [​IMG]1 Thần Hành Bảo Điển
  [​IMG]Ngẫu nhiên ngựa 100
  [​IMG]Học max cấp toàn bộ kỹ năng (trừ kỹ năng 55 và 80)
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]GiftCode[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]1 Vé Tiếu Y (vàng)
  [​IMG]6 Cây Bát Nhã (nhỏ)
  [​IMG]2 Túi Hạt Giống
  [​IMG]1 Đại Nhân Sâm
  [​IMG]3 Tu Chân Yếu Quyết
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]ĐUA TOP LEVEL[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]Hạng 1 : 3 bảo rương tàng kiếm 8x+Tuyết Sư + IP 14 Pro Max
  [​IMG]Hạng 2: 16 Tàng Kiếm Thạch + Tuyết Sư + 18.000x
  [​IMG]Hạng 3: 12 Tàng Kiếm Thạch + Tuyết Sư + 12.000x
  [​IMG]Hạng 4: 8 Tàng Kiếm Thạch + Hổ Vàng + 10.000x
  [​IMG]Hạng 5: 5 Tàng Kiếm Thạch + Hổ Vàng + 8.000x
  [​IMG]Hạng 6 đến 10 : 6.000x
  ═════[​IMG]ĐUA TOP Môn Phái[​IMG]════
  [​IMG]Hạng 1 hệ phái: 8.000x
  ═════[​IMG]ĐUA TOP CÔNG TRẠNG(Tống - Liêu)[​IMG]════
  [​IMG]Hạng 1 (Tống - Liêu) : 3 Bảo Rương Tàng Kiếm 8x+1 Voi + 15.000.000
  [​IMG]Hạng 2 (Tống - Liêu) : 10 Tàng Kiếm Thạch +1 Tuyết Sư + 25.000x
  [​IMG]Hạng 3 (Tống - Liêu) : 8 Tàng Kiếm Thạch +1 Tuyết Sư + 15.000x
  [​IMG]Hạng 4 (Tống-Liêu): 5 Tàng Kiếm Thạch + Hổ Vàng
  [​IMG] Hạng 5-10 ( Tống- Liêu): 10.000 xu
  ----------------------------------------
  Nhận thưởng theo cấp :
  Cấp 71 : 1 Thiên hà mật tịch, 1 Tử hà mật tịch
  Cấp 72 : 3 Bát nhã nhỏ
  Cấp 73 : 1 Thiên hà mật tịch, 1 Tử hà mật tịch
  Cấp 75: 20 Lệnh Bài Sư Môn
  Cấp 76: 1 Bộ tử quang xanh + 6
  Cấp 78 : 1 Chiêm Y Phổ+ 1 Tứ Linh
  Cấp 79 : Sét Sư Môn 3
  Cấp 80 : Nón Cửu Âm Hoặc Cửu Dương
  Cấp 81 :Quần Cửu Âm Hoặc Cửu Dương
  Cấp 82 : Áo Cửu Âm Hoặc Cửu Dương
  Cấp 83 : Nón Tử Quang 8x( Tuỳ Chọn)
  Cấp 84 : Áo Tử Quang 8x( Tuỳ Chọn)
  Cấp 85 : Quần Tử Quang 8x (Tuỳ Chọn)
  Cấp 86 : Mật Tịch Môn Phái(45)
  Cấp 87: 5 mạnh ngạo thế+ 2 Mật Tịch Tâm Pháp (45)
  Cấp 88:Thiên Thạch Linh Thạch
  Cấp 89:100 Thiên Thạch Tinh Thạch
  Cấp 90: Định Hồn Thiên Thạch
  Một số tính năng nổi bật của game:
  Khắc Né đầy đủ như bản VNG ngày xưa.
  Cày nguyên liệu đổi trang bị từ: một số phó bản trong game(Tàng Kiếm, Thái Hư…)
   

Chia sẻ game lậu