thesieuvip ThienLongThanLong ThienLongThanLong mu moi ra
vps long van ZingSpeed
 1. TrinhBaoHan Member

  TQH5

  [​IMG]
  * Tam Quốc H5 Open S32 Trương Giác
  * Open: 19h, ngày 01/11/2021
  - Free VIP 10 + 1.000.000 KNB
  - Giftcode hằng tuần tại Hội quán game

  * Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU

  * Top Lực Chiến
  - Top 1: 10.000.000 KNB
  - Top 2: 8.000.000 KNB
  - Top 3: 6.000.000 KNB
  - Top 4-6: 4.000.000 KNB
  - Top 7-9: 2.000.000 KNB
  * Tổng kết: 19h, ngày 08/11/2021

  => Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/michio-game/game-h5/tam-quoc-h5/
  => Link chơi game TQH5: http://tq.michiogame.com


  #Tamquoch5 #tqh5 #Michiogame #gameprivate #gamefreevip
   

Chia sẻ game lậu