thesieuvip ThienLongThanLong ThienLongThanLong TanThienLong mu moi ra
vps long van ZingSpeed
 1. khoipuoi3 New Member

  Sro Âm Nha - Season Cuối Năm 2023
  Thông tin chính thức:
  • Map 80. Update 90.
  • Skill 80, Mastery 240.
  • Only Asian. Không Ghost(Map 80), Ghost 15 giây(Map 90).
  • Đồ Cuối: D8 A2 D8 A3(Map 80). D9 A1, D9 A2, D9 A3(Map 90). Chết không rơi đồ.
  • Map nguyên bản 3 thành Trường An - Đôn Hoàng - Hoà Điền.
  • Limit: 6 AC/PC/IP. 2 AC Job/PC.
  • Giờ chơi: 6h Xanh, 1h Cam. Không bug/reset time trong thời gian đua TOP.
  • Trade 3 thành Trường An - Đôn Hoàng - Hoà Điền. Cấm Trade đêm: 00:00:01 > 07:00:00 hằng ngày. Uot hàng ngoài thành mất hàng. Cấm uot 1s(ban nick vĩnh viễn).
  • Tỉ lệ GKT: +1: 100% || +2: 100% ||+3: 100%|| +4: 70% || +5: 50% ||+6: 20%|| +7: 10% || +8: 7% ||+9: 5%|| +10: 2% || +11: 1% ||+12: 1%||
  • Tỉ lệ Nasrun: +1: 100% || +2: 30% ||+3: 5%. Max +3. Yêu cầu có Bột may mắn Cấp 1.
  • Max GKT: +12 chưa 2+.
  • Gacha: D4(100%), D5(60%), D6 SOM(40%).
  • Server không bán đơn dược phân ly, trừ tà.
  • Các loại quái quan trọng sẽ được tụm lại nhằm cung cấp những điều kiện train tốt nhất.
  • Server có tích hợp auto ăn sát thương, hấp thụ, bóng bay.
  • Hệ thống Anti 2 Job, Thông báo kill Job, PVP, Đập đồ +8 trở lên, Auto BSC. bla.... bla......
  Alphatest:
  • Full Silk, Gift, Gold.
  • Set D8 SUN +5 VK +8.
  Open:
  • Set D3 SOM +7 Blue.
  • Level 10.
  Giải thưởng đua Top:
  • Top 1: 2 Triệu VNĐ(1 Triêu VNĐ, 1 Triệu quy ra Silk không KM) 1 Nasrun +3.
  • Top 2: 1 Triệu VNĐ( 500.000 VNĐ, 500k quy ra Silk không KM) Nasrun +3
  • Top 3: 5000 Silk + 1 Nasrun +3
  • Top 4 - 10: 2000 Silk.
  Lưu ý: Mỗi NGƯỜI/IP/PC nhận 1 giải.
   
  Game Private Mới

Chia sẻ game lậu