thesieuvip ThienLongThanLong ThienLongThanLong mu moi ra
vps long van ZingSpeed
 1. Quykiem New Member

  Ra Mắt Máy Chủ Trung Nguyên - MAP 120 - New Skill 120 - Item D14  Thông Tin Máy Chủ Trung Nguyên (New):

  Open Beta: 13h00 - 24/04/2016.

  ❥Trang chủ: Tài Khoan Sro Trung Nguyên - MAP 120 D14
  ❥Điễn Đàn : Diễn đàn Sro Trung Nguyên
  ❥Tải Game : Tài Khoan Sro Trung Nguyên - MAP 120 D14


  ❥Max cap: 120.
  ❥Skill: 120 (New)
  ❥Item : 14Dg
  ❥Class: Asia Only & EU
  ❥Rate EXP/SP : 350x.
  ❥Rate Drop x10.
  ❥Rate Gold x5.
  ❥Rate Job x30.


  ❥ Hỗ Trợ Tân Thủ SOS D11 +10 MAX BLUE 100% Chỉ số mặc từ LV1
  ❥ Hệ thống Top JOB - Top PVP - Top Kill Boss - Top Giả Kim ...
  ❥ Mỗi loại Top có 1 Tilte Effect + Buff tương ứng
  ❥ Hệ thống War JOB / Guild / Đấu Trường hàng ngày.
  ❥ Hệ thống CTC tối thứ 7 hàng tuần với phần thưởng hấp dẫn.
  ❥ Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc có tiền lương thưởng hàng ngày trao thưởng vào 0h00.
  ❥ Là 1 sro moi ra 100 % và cũng là 1 server sro lau đảm bảo nhất hiện nay.
   

Chia sẻ game lậu