thesieuvip mu moi ra
vps long van
 1. langnho Member

  MÁY CHỦ MỚI:[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#ff0000][SIZE=4][B][SIZE=7]
  [/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][B][SIZE=6]Hồi Sinh
  [/SIZE][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=6]VIP 5 SAO[/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][B][SIZE=6]
  [/SIZE][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000][SIZE=5]OPEN BETA THÁNG[/SIZE] [/COLOR][COLOR=#800080][SIZE=7]4/2017[/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000]
  [/COLOR][COLOR=#000000][IMG]http://nkvl.net/lh5.googleusercontent.com/-bUdtFu-snmA/VJOh15nTObI/AAAAAAAADIA/_ySRSLqWR6E/w32-h21-no/2.gif[/IMG][/COLOR][/SIZE][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#800080][SIZE=4][B][SIZE=7][SIZE=5][B]Trang chủ [/B][/SIZE][B][B]:[/B][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][B][SIZE=7][B][B] [URL="http://srophuclong.com/"]click[/URL]
  [/B][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][B][B][B]
  [B][B][B][B][B][B][B][SIZE=2][COLOR=#141823][B][B][B][B][B][SIZE=2][COLOR=#008000]❥Max cap: 140.[/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/SIZE][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][B][SIZE=5]
  NHANH TAY NAO

  [/SIZE][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  <strong><strong><strong><strong><font color="#0000ff"><strong><font size="5">[video=youtube;dUBV0dbxiT0]https://www.youtube.com/watch?v=dUBV0dbxiT0[/video][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][B][SIZE=5]
  [/SIZE][/B][/COLOR][B][B][B][B][COLOR=#ff0000][SIZE=4][B][SIZE=7][SIZE=5][B][URL="http://www.servimg.com/view/18929665/259"][IMG]http://i35.servimg.com/u/f35/18/92/96/65/icon_v10.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.servimg.com/view/18929665/259"][IMG]http://i35.servimg.com/u/f35/18/92/96/65/icon_v10.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.servimg.com/view/18929665/259"][IMG]http://i35.servimg.com/u/f35/18/92/96/65/icon_v10.gif[/IMG][/URL][URL="http://www.servimg.com/view/18929665/259"][IMG]http://i35.servimg.com/u/f35/18/92/96/65/icon_v10.gif[/IMG][/URL]
  [/B][/SIZE][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][B][B][IMG]http://sv1.upsieutoc.com/2016/10/22/1212111.jpg[/IMG][IMG]http://sv1.upsieutoc.com/2016/10/14/SRO2016-10-0812-24-39_33.jpg[/IMG][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#ff0000][SIZE=4][B][SIZE=7][SIZE=5][B]Trang chủ [/B][/SIZE][B][B]: [URL="http://srophuclong.com/"]click[/URL]
  [/B][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  [B][SIZE=2][COLOR=#008000]❥Max cap: 140.
  ❥Skill: 140 (New)
  ❥Item : 15Dg (New)
  ❥Class: Asia Only
  ❥Rate EXP/SP : 150x.[/COLOR][/SIZE][/B]
  [SIZE=2][COLOR=#008000]
  ❥Rate Drop x10.
  ❥Rate Gold x5.
  ❥Rate Job x30.[/COLOR][/SIZE]

  [HR][/HR][COLOR=#0000ff]► Hệ Thống Server[/COLOR]
  [HR][/HR]
  [SIZE=2][COLOR=#008000]❥ Hỗ Trợ Tân Thủ D13 cực cool
  ❥ Hệ thống Top JOB - Top PVP - Top Kill Boss - Top Giả Kim ...
  ❥ Mỗi loại Top có 1 Tilte Effect + Buff tương ứng
  ❥ Hệ thống War JOB / Guild / Đấu Trường hàng ngày.
  ❥ Hệ thống CTC tối thứ 7 hàng tuần với phần thưởng hấp dẫn.
  ❥ Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc có tiền lương thưởng hàng ngày trao thưởng vào 0h00.
  [/COLOR][/SIZE]


  [HR][/HR][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]► Đội ngũ BQT - Admin - GM
  [/COLOR][HR][/HR]❥ Online thường xuyên.
  ❥ Hỗ trợ Chu đáo , nhiệt tình thông qua Trang chủ - Diễn đàn - Facebook hoặc Ingame
  ❥ Những vấn đề liên quan đến kỹ thuật - BOT - Game sẽ được hỗ trợ trực tiếp Qua [/COLOR]

  Sro map 140 sro lau sro private sro map 120 sro map 110
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/4/17
 2. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppp
   
 3. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 4. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppp
   
 5. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  ipppppppppppppppppp
   
 6. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  HÂHhajajajajjajajajananana
   
 7. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppp
   
 8. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
   
 9. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 10. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 11. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 12. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Fgggvvvvvbubububububbhbubububbubub
   
 13. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 14. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Gametopviet.com

  Hạhajajajsjjsjssja
   
 15. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
   
 16. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 17. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 18. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 19. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  TVTvtvtfuunyhyvygtbiijrrgjiggtgtgtiuhtxezfybtcxexe
   
 20. langnho

  langnho Member

  Trả lời:
  402
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  1111111111111111111111111111111
   

Chia sẻ game lậu