thesieuvip ThienLongThanLong ThienLongThanLong mu moi ra
vps long van ZingSpeed
 1. lackhacson New Member

  â àℴ ℒữ á Đế ớ ℳá ủ ℒạ ắ ơ
  Sau Đây Chúng Tôi Chính Thức Aplphatest Máy Chủ Lạc Khắc Sơn 1 Máy Chủ Ổn Định Cho AE Gần Xa Đầu Tư Và Giải Trí Thời Gian Aplphatest 7H Tối Ngày 1/12/2016 -> 15/12/2016 Trong Thời Gian Aplphatest 1/12 -> 5/12 Test PvP Và Trải Nghiệm
  Chúng Tôi Chính Thức Open Test Ngày 6/12/2016 Full Silk Full Để AE Thử Trải Nghiệm 1 Sever Dua Tốp Nhận Silk Khi Open Chính Thức: Tốp 1 1K Silk Tốp 2 800Silk Tốp 3 600Silk
  Khi Open Beta Chính Thức 6H Tối Ngày 16/12/2016 Là Ngày Giờ Lành Tháng Đẹp Để AE Đua Tốp
  T͛r͛a͛n͛g͛ ͛C͛h͛ủ͛:͛ Hệ Thống Quản L Sro

  G͛o͛u͛r͛p͛ ͛F͛a͛c͛e͛b͛o͛o͛k͛: https://www.facebook.com/groups/1342953062401811/
  L̐̈i̐̈n̐̈k̐̈ ̐̈T̐̈ả̐̈i̐̈ ̐̈G̐̈a̐̈m̐̈e̐̈: Download

  ❥ô á ủ:
  Max Lv:90
  Max Mastery:270
  Giới Hạn:4Acc/1IP
  Giới Hạn 5H Xanh 1H Cam Đúng 12H Đêm Reset Giờ Chơi
  Exp/SP Rate:x40
  Drop Item:x5
  Drop Gold:x3
  Rate Alchemy:1-4 100% 4—Ramdom
  Gacha Game Tắt Không Hoạt Động
  Sever Không Ghost,Không Bug, Không Lag
  Không Quái Nhóm,Không Nguyệt Tinh
  Sever Vào Sẽ Đứng 5S-10S Và Sẽ Di Chuyển Bình Thường Để Tránh Tình Trang Bug 1s Khi Trade
  ❥ℋỗ ợ ℯ ℯ ℬℯ í ứ:
  D3+8 Full Blu Cực Cool
  30 DCN & 30 DCTT
  Pet 3 Ngày
  20 Chân Chạy 100%
  HP/MP 1000 Bình 820
  ► Đ͛ộ͛i͛ ͛N͛g͛ũ͛ ͛B͛Q͛L͛ ͛-͛ ͛A͛d͛m͛i͛n͛ ͛-͛ ͛G͛M͛
  ❥ ườ ê
  ❥ℌỗ ợ ℭ Đá , ệ ì ô ủ - ℌặ ℑ
  ❥ữ ấ Đề ê Đế ỹ ậ - - ẽ Đượ ỗ ợ ự ế .
  ì Ổ Đị â à à ℙá ể Để â ℂơ à ạ ℂ ℂộ Đồ ệ ℕ
  â!!!
   
  Game Private Mới

Chia sẻ game lậu