thesieuvip ThienLongThanLong ThienLongThanLong mu moi ra
vps long van ZingSpeed
 1. zaqwsx2022 New Member

  Thời Gian AlphaTest : 19:00 - 8/9/2022
  Thời Gian Open : 19:00 - 10/9/2022
  MÁY CHỦ : ZIN ZIN - Custom
  ⚜️ Mục Đăng Ký Tại Mục Đăng Nhập Trong Game

  Tạo Nhân Vật Nhận Sét Custom + Vũ Khí Full Thần Wing Custom Full Vĩnh Viễn
  ===========================================
  Trang Chủ : mu-2022.tk/
  MÁY CHỦ : ZIN ZIN
  LINK TẢI :
  drive.google.com/file/d/1QdzGhGYu_QizKqJ6EvOIB-AUu4utAUbU/view?usp=sharing

  Fanpage: facebook.com/MUMP2022/
  THÔNG TIN MÁY CHỦ:
  Exp sud 1 - PK : 9999 - Giới Hạn 20 tài khoản/PC
  Exp sud 2 - NO PK : 5000 - Giới Hạn 5 tài khoản/PC
  Tạo Nhân Vật OPEN 0 rs + 50k Pont
  Master Max 2000
  ✔Ko Mất Thời Gian Làm Nhiệm Vụ 2 & 3 : /Change ( F8 Menu Game Hướng Dẫn )
  ✔Giới Hạn Reset: 30 lần /ngày. ( /Reset auto ,/reset ,)
  ✔ Giới hạn 5 cửa sổ game/1 PC - 5 Tài Khoản
  ✔ 1 Giết quái nhận 3 WCIONC
  ✔ 1 Giết Boss Vàng 3k WCIONC - Giết 1 Boss Lớn Nhận 8k WCIONC - Kundun medusa selupal ...
  --------Hệ Thống Nâng Cấp Item --------
  ⚔ Nâng cấp Từ sét custom 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190%
  ⚔ Nâng Cấp Từ vk cấp 1 cấp 2
  ⚔ Nâng Cấp Từ Wing Custom 10% 15% 20% 25% 30%
  ⚔ Nâng Cấp Từ Pét 1 2 3 4 5 6

  L.I.K.E + S.H.A.R.E Gửi Ảnh Page 1 Nhóm Game Nhận 50k WCIONC chia sẻ nhiều nhận nhiều không giới hạn
  Sau khi chia sẻ bạn chụp lại đã chia sẻ bao nhiêu nhóm để adm duyệt kích WCIONC
  Săn boss mệt nghỉ sever đáng giải trí
  _______________________________________________________________________
  Lệnh Làm Nhiệm Vụ /change - Gõ 2 Lần
  Lệnh Cộng Điểm /addstr - agi - vit - ene - cmd"
  Lệnh Tụ Động Reset - /Reset auto
  Tự đánh - attack --- Off tự đánh - Offattack
  Lệnh Đổi Class /class Muốn Đổi - dk dw su elf mg dl rf"
  Lưu ý : Đổi class mọi người xem tháo hết đồ đang mặc tại nhân vật
  F5 - tắt bật rank hiệu
  F6 F7 - tắt bật aiti lag
  F8 Bật Menu game
  F10 camera - F12 ẩn game
   
  Chỉnh sửa cuối: 8/9/22

Chia sẻ game lậu