thesieuvip ThienLongThanLong ThienLongThanLong mu moi ra
vps long van ZingSpeed
 1. boividamme1 Member

  Trang Chủ:Trang chủ - Chi Vương
  dang kt : Loading....
  tai game https://docs.google.com/uc?id=0B06m6...xport=download
  facebook https://www.facebook.com/Th%E1%BA%BF...homepage_panel
  Máy chủ : ChiVuong 4
  Thời gian Thử Nghiệm: Ngày 5/1/2017
  Thời gian Khai Mở: 19h30 Ngày 7/1/2017
  Máy Chủ Cày Xu Miễn Phí,Không Đua Top  Hỗ trợ tân thủ:

  * Lv 120
  * 1 Sát Thủ giản
  * Ngựa chiếu dạ ngọc sư tử
  * Thần hành phù
  * Thổ địa phù vô hạn
  * Túi máu pk
  * Túi máu train
  * Tiên thảo lộ
  * Minh Phượng Lễ Hôp
  * Phi Phong 5
  * Nhận max kỹ năng 90+120+150+180
  * Trang sức Long Đảm
  * Trang sức Cuồng Lan
  * Ngũ hành ấn


  Nhận thưởng mốc cấp độ:
  * Mốc lv 120 : Huyền Viên lệnh + vật phẩm
  * Mốc lv 140 : Tử mảng lệnh + vật phẩm
  * Mốc lv 150 : Kim Ô lệnh + vật phẩm

  Nhận thưởng mốc Trùng Sinh:
  * Mốc trùng sinh 1 lv 150 : 500 xu + Danh hiệu vòng sáng
  * Mốc trùng sinh 2 lv 150 : 700 xu + Danh hiệu vòng sáng
  * Mốc trùng sinh 3 lv 150 : 1000 xu + Danh hiệu vòng sáng
  * Mốc trùng sinh 4 lv 150 : 1500 xu + Danh hiệu vòng sáng
  * Mốc trùng sinh 5 lv 150 : 2000 xu + Danh hiệu vòng sáng

  Tín năng:
  * Tống Kim
  * Liên Đấu
  * Dã Tẩu
  * Vượt Ải
  * Tín Sứ
  * Phong Lăng Độ
  * Boss sát thủ
  * Boss Hoàng Kim
  * Kiếm Gia
  * Viêm Đế
  * Vận Tiêu
  * Bày bán
  * Rao vật phẩm kênh chát
  * Bang Hội
  * Khu vực bang hội
  * Công thành chiến
  * Thiên tử
  * Các giải đấu
  * Trùng sinh
  * Chuyển phái
  * Đổi tên nhân vật
  * Đổi giới tính
  * Danh hiệu vòng sáng
  * Nâng cấp Phi Phong,Ngũ Hành Ấn,Trang sức
  * Nâng cấp thú cưỡi
   
 2. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 3. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 4. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 5. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 6. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 7. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 8. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 9. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 10. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 11. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 12. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 13. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 14. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 15. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 16. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 17. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 18. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 19. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 20. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   

Chia sẻ game lậu