thesieuvip ThienLongThanLong ThienLongThanLong mu moi ra
vps long van ZingSpeed
 1. srothandia New Member

  Alphatest: 7/12/2016
  Open Beta: 6H Tối 11/12/2016


  NEW SRVER : SRO THẦN ĐỊA
  Item D17 - D18 SUN Drop Mod 111 >> 120
  IP: 103.200.23.47 l Prot: 15779
  ĐIỂM DỪNG CHÂN LÝ TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI BẠN YÊU THÍCH MAP 120  Thông Tin Chung SV THẦN ĐỊA
  ► Thông tin Chung Server - SRO THẦN ĐỊA
  Trang Chủ : Hệ Thống Quản L Sro

  Link Download : Download

  ❥Max Level : 120.
  ❥Skill: 120 (New)
  ❥Item : D18(New)
  ❥Rate EXP/SP : 700.
  ❥Rate Drop x30.
  ❥Rate Gold x15.
  ❥Rate Job x30.
  ❥Hỗ trợ Open chính thức :
  ❥Full Sun D13+10 (Max blue + Chỉ số).
  ❥Pet 3 Ngày.
  ❥1000 Bình HP/MP.
  ❥50 DCN 50 Bùa Dịch chuyển tức thời.
  ❥Full SP.
  ❥Giới hạn nasrun +10.
  ❥Giới hạn 1 IP 8 Account.
  ❥Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ.
   

Chia sẻ game lậu