thesieuvip mu moi ra
vps long van
 1. kiemthe_privare New Member

  [​IMG]
  Những Game Thủ Kiếm Thế mong muốn Server như thế nào ?
  + Không quá nhiều sự kiện.
  + Không quá nhiều tính năng.
  + Trang bị không quá khủng.
  + Tự giao dịch với nhau từ những vật phẩm cày được .
  + Nạp thẻ vào để mua đồ từ dân cày.

  I. Thông Tin Máy Chủ :
  ✴ Donate : 20k = 20 vạn
  ✴ Phiên Bản : 12 Phái
  ✴ Du long 200 lần / ngày
  ✴ Trứng du long 10 cái / ngày xác suất ra Du Long danh vọng lệnh( tiểu)
  ✴ Rương cao quý 50 rương/ Tuần xác suất ra Du Long danh vọng lệnh( tiểu)
  ✴ Tranh Đoạt Lãnh Thổ Thứ 7/ chủ nhật


  II. Hỗ Trợ Tân Thủ :
  ✴ Level 110
  ✴ Ngựa Phiên Vũ
  ✴ Rương Trang Bị 100 Cường Hóa 12
  ✴ 200 Vạn Bạc Khóa
  ✴ 100 Vạn Đồng Khóa
  ✴ 3 Túi 18 ô
  ✴ Ngoại Trang + Cánh


  III. Phần Thưởng Thăng Cấp :
  ✴ Level 120 : 200 vạn bạc thường
  ✴ Level 130 : 200 vạn bạc thường + 500 vạn bạc khóa
  ✴ Level 140 : 100 vỏ sò vàng + 50 hòa thị bích + 50 vạn đồng khóa


  IV. Giftcode Tân Thủ [GC-KIEMTHE89] :
  ✴ Ngũ hành hồn thạch x2000
  ✴ Chiến thư du long x50
  ✴ Lệnh bài phụ bản x1
  ✴ Hòa thị bích x5


  1. Nhiệm Vụ Bao Vạn Đồng :
  *Được việt hóa 100% và auto làm nhiệm vụ Bao Vạn Đồng.
  .x 1000 kinh nghim , x1000 Đng khóa , x 1000 bc khóa
  .Mốc 10,20,30,40 nhận ngẫu nhiên Tiểu kim nguyên bảo

  2. Phn Thưởng Thương Hi :
  *Không cần làm nhiệm vụ chính tuyến
  · Hoàn thành 10 nhiệm vụ : 50 đồng khóa + 20 vạn bạc thường
  · Hoàn thành 20 nhiệm vụ : 100 đồng khóa + 80 vạn bạc thương
  · Hoàn thành 30 nhiệm vụ : 200 đồng khóa + 150 vạn bạc thường
  · Hoàn thành 40 nhiệm vụ : 600 đồng khóa + 400 vạn bạc thường + 5 huyền tinh 10 + 20 tiểu kim nguyên bảo

  3. Cây May Mắn:
  *Ngẫu nhiên nhận được phần thương như sau :
  . Du Long danh vọng lệnh( tiểu)
  . Tiểu kim nguyên bảo
  . Huyền tinh 6,7,8,9
  . 8 Loại lệnh bài danh vọng (lênh bài chúc phúc,liên đấu .....)
  . nhiều vật phẩm giá trị khác...

  4. Tống Kim
  Có chương trình t đng phát hin Post mng và x lí
  Giết người trong Tống Kim nhận Rương Mảnh ghép

  • Top 1 : 50000 đồng thường + Huyền Tinh 10 + 1 tỷ exp
  • Top 2 : 40000 đồng thường + Huyền Tinh 10 + 800 triệu exp
  • Top 3 : 30000 đồng thường + Huyền Tinh 10 + 700 triệu exp
  • Top 4 -5 : 20000 đồng thường + Huyền Tinh 9 + 500 triệu exp
  • Đạt 3000 điểm tích lũy : 50000 đồng khóa + 300 triệu exp
  Tiêu diệt Nguyên Soái nhận được 5 vạn đồng

  5. Bạch Hổ Đường
  Qua mỗi ải nhận 500 triệu exp + huyền tinh 8 + 1 vạn đồng khóa
  *Xác suất ra Du Long danh vọng lệnh( tiểu)
  • Giết Boss Ải 1 : 1 vạn đồng thường
  • Giết Boss Ải 2 : 1 vạn 5 đồng thường
  • Giết Boss ải 3 : 2 vạn đồng thường + huyền tinh 9x2

  6. Tiêu Dao Cốc
  100 triệu exp + huyền tinh 7
  *Xác suất ra Du Long danh vọng lệnh( tiểu)

  7. Tần Thủy Hoàng – Hỏa Kỳ Lân
  Tần Thủy Hoàng xuất hiện vào 15h30 và 22h30 mỗi ngày.
  Hỏa Kỳ Lân xuất hiện lúc 120h00 Thứ 2 Hàng Tuần

  8. Chiến Thư Du Long
  Giết thiên thiên nhận ngay 10 triệu kinh nghiệm
  *Xác suất ra Du Long danh vọng lệnh( tiểu)

  9. Nhận Thưởng Hàng Ngày
  • Phần thưởng 1 : 50 vạn bạc khóa
  • Phần thưởng 2 : 2 vạn đồng khóa
  • Phần thưởng 3 : 1000 Ngũ Hành Hồn
  • Phần thưởng 4 : 1 Hòa Thị Bích
  • Phần thưởng 5 : 3 Hòa Thị Bích

  CÁC RƯƠNG TRONG GAME :
  Rương Tp Phm khi mở nhận ngẫu nhiên :

  • Huyền Tinh 7/8
  • Rương Hồn Thạch x100
  • Rương Hồn Thạch x1000
  • Liên Đấu Hắc Thiết bài
  • Lệnh bài chúc phúc ( cao)
  • Thiệp Bạc
  • Sách kinh nghiệm đồng hành

  Rương Mnh Gp khi mở nhận ngẫu nhiên :

  • Mảnh Đồng Hành Chi Nhẫn
  • Mảnh Đồng Hành Chiến Y
  • Mảnh Đồng Hành Chi Giới
  • Mảnh Đồng Hành Hộ Uyển
  • Mảnh Đồng Hành Hộ Thân Phù
  • Đá Thăng Cấp
  • Đá Tinh Luyện
  • Chân Huyết Luyện Cốt Đơn
  • Huyền Chân Đơn
   

Chia sẻ game lậu