thesieuvip ThienLongThanLong ThienLongThanLong mu moi ra
vps long van ZingSpeed
 1. KiemTheTangLong New Member

  ֍ OPEN BeTa: 10h00 Ngày 24.08.2021
  ❖ Với Nhiều Sự Kiện Ingame Vô Cùng Phong Phú
  ❖ Công Thành PK Máu Lửa, Lâu Lan Đại Chiến BigBoss
  ❖ Tống Kim Long Trụ Và Siêu Boss Tàng Long
  ❖ Event Nhận Trang Bị Pet Vip
  ❖ Câu Cá Đổi Mảnh Ghép
  ❖ Trồng cây Nhận Đồng Thường
  ❖ Điểm Danh Nhận Trang Bị Cuối
  ❖ Trùng Sinh Nhận Ấn Vip
  ❖ Điểm Năng Động Vô Số Quà Tặng
  ❖ Nhiều Sự Kiện Quà Tặng Hổ Trợ Mem Mới Liên Tục
  ❖ Không Sợ Bị Thọt Khi Chơi Sau
  ❖ Và Các Hoạt Động Đặc Sắc, CÀY LÀ CÓ
  ---=================================---
  ❖ Hỗ Trợ Tân Thủ:
  - 1 Rương Quà Nhiệm Vụ 110
  - 1 Túi Phi Phượng 24 Ô
  - 1 Rương Vũ Khí Đằng Long (Cấp 1)
  - 1 Rương Pháp Bảo Trấn Phái (Cấp 1)
  - 1 Rương Trang Bị Anh Hùng
  - 1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 3)
  - 1 Rương Thú Cưng (Vĩnh viễn)
  - 1 Già Lam Kinh Nội Công (cấp 1)
  - 1 Già Lam Kinh Ngoại Công (cấp 1)
  - 1 [Mặt Nạ] Quân Lâm Miện
  - 1 Đồng hành 6 Kĩ Năng
  - 1 Thái Cực Ấn
  - 1 Huyết Mã Du Long
  - 1 Huyết Mã Du Long
  - 1 Huyết Mã Du Long
  - 1 Huyết Mã Du Long
  - 1 Lệnh bài mở rộng rương Lv01
  - 1 Lệnh bài mở rộng rương Lv02
  - 1 Lệnh bài mở rộng rương Lv03
  - 1 Lệnh bài mở rộng rương Lv04
  ---=================================---
  ❖ Gift Code Sever:
  - 1 Rương SET Trang Bị Kim Long (Vĩnh Viễn)
  - 10 Trùng Sinh Lệnh
  - 10 Trùng Sinh Thuật
  - 50 Bùa Bảo
  - 100 Bình Ngọc Bích
  - 100 Bình Nước Tưới Cây
  - [Chân Nguyên] Diệp Tịnh
  - [Thánh Linh] Kim Quang Phát Hoạt
  ---=================================---
  ❖Like, Chia Sẻ & Tag 3 Bạn Bè Vào Bài Viết Này Để Nhận Ngay GIFT CODE!!!
  [​IMG]
  =AZXfW8UGrUnqQrxRilOJzLAJI5uwF3zkjetuZ_k8kqsuruN9WgcKEZZ0pv6-63Zq9PgypM6Lw7hh05sdrkAp9-sDeeuhQEAiilonojroLnP1QEQaB8zqJ2y-787YbRn-G9F1Ok2zkDXNLXJSZ5O67fGyVcOHygL4Z2OgavPShFnAqA&__tn__=EH-R']
  =AZXfW8UGrUnqQrxRilOJzLAJI5uwF3zkjetuZ_k8kqsuruN9WgcKEZZ0pv6-63Zq9PgypM6Lw7hh05sdrkAp9-sDeeuhQEAiilonojroLnP1QEQaB8zqJ2y-787YbRn-G9F1Ok2zkDXNLXJSZ5O67fGyVcOHygL4Z2OgavPShFnAqA&__tn__=EH-R']
   

Chia sẻ game lậu