thesieuvip ThienLongThanLong ThienLongThanLong mu moi ra
vps long van ZingSpeed
 1. TrinhBaoHan Member

  TQH5

  [​IMG]
  * Tam Quốc H5 Open S30 Lưu Bị
  * Open: 10h, ngày 20/09/2021

  * TẠO TÀI KHOẢN NHẬN NGAY
  - Free VIP 10
  - Nhận ngay 1.000.000 KNB
  - Giftcode hằng tuần tại Group
  - Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn ingame

  * Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU

  * TOP LỰC CHIẾN
  - Top 1: 10.000.000 KNB
  - Top 2: 8.000.000 KNB
  - Top 3: 6.000.000 KNB
  - Top 4-6: 4.000.000 KNB
  - Top 7-9: 2.000.000 KNB
  * Tổng kết: 10h, ngày 27/09/2021

  => Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/michio-game/game-h5/tam-quoc-h5/
  => Link chơi game TQH5: http://tq.michiogame.com


  #tamquoch5 #tqh5 #gameh5private #gamefreevip #michiogame
   

Chia sẻ game lậu