thesieuvip ThienLongThanLong ThienLongThanLong mu moi ra
vps long van ZingSpeed
 1. TrinhBaoHan Member

  DT2D

  [​IMG]

  * Game Mobile Đông Tà 2D Open S28 Chung Linh
  * Open: 19h, ngày 05/11/2021
  - Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5)
  - Giftcode hàng tuần tại Hội quán game

  * Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU

  * Top Lực Chiến
  - Top 1: 5.000 Vạn
  - Top 2: 4.000 Vạn
  - Top 3: 3.000 Vạn
  - Top 4-6: 2.000 Vạn
  - Top 7-10: 1.000 Vạn
  * Tổng kết: 19h ngày 12/112021

  => Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/game-mobile-dong-ta-2d-open-s28.../
  => Link tải game DT2D: https://dt.michiogame.com

  #dt2d #dongta2d #dongtataydoc #michiogame #gameprivate #gamefreevip
   

Chia sẻ game lậu