thesieuvip ThienLongThanLong ThienLongThanLong mu moi ra
vps long van ZingSpeed
 1. boividamme1 Member

  Trang Chu?:Trang chủ - Chi Vương
  dang kt : Loading....
  tai game https://docs.google.com/uc?id=0B8KIS...xport=download
  facebook https://www.facebook.com/volamchivuo...homepage_panel
  Máy ch? : ChiVuong 6
  Tho`i gian Thu? Nghiê?m: Nga`y 21/1/2017
  Tho`i gian Khai Mo?: 13h30 Nga`y 23/1/2017
  Ma´y Chu? Ca`y Xu Miê~n Phi´,Không Ðua Top
  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][/IMG]


  Hô~ tro? tân thu?:

  * Lv 120
  * 1 Sát Th? gi?n
  * Ngu?a chiê´u da? ngo?c su tu?
  * Thâ`n ha`nh phu`
  * Thô? di?a phu` vô ha?n
  * Tu´i ma´u pk
  * Tu´i ma´u train
  * Tiên tha?o lô?
  * Minh Phuo?ng Lê~ Hôp
  * Phi Phong 5
  * Nhâ?n max ky~ nang 90+120+150+180
  * Trang su´c Long Ða?m
  * Trang su´c Cuô`ng Lan
  * Ngu~ ha`nh â´n


  Nhâ?n thuo?ng mô´c câ´p dô?:
  * Mô´c lv 120 : Huy?n Viên l?nh + v?t ph?m
  * Mô´c lv 140 : T? m?ng l?nh + v?t ph?m
  * Mô´c lv 150 : Kim Ô l?nh + v?t ph?m

  Nhâ?n thuo?ng mô´c Tru`ng Sinh:
  * Mô´c tru`ng sinh 1 lv 150 : 500 xu + Danh hiê?u vo`ng sa´ng
  * Mô´c tru`ng sinh 2 lv 150 : 700 xu + Danh hiê?u vo`ng sa´ng
  * Mô´c tru`ng sinh 3 lv 150 : 1000 xu + Danh hiê?u vo`ng sa´ng
  * Mô´c tru`ng sinh 4 lv 150 : 1500 xu + Danh hiê?u vo`ng sa´ng
  * Mô´c tru`ng sinh 5 lv 150 : 2000 xu + Danh hiê?u vo`ng sa´ng

  Ti´n nang:
  * Tô´ng Kim
  * Liên Ðâ´u
  * Da~ Tâ?u
  * Vuo?t A?i
  * Ti´n Su´
  * Phong Lang Ðô?
  * Boss sa´t thu?
  * Boss Hoa`ng Kim
  * Kiê´m Gia
  * Viêm Ðê´
  * Vâ?n Tiêu
  * Ba`y ba´n
  * Rao vâ?t phâ?m kênh cha´t
  * Bang Hô?i
  * Khu vu?c bang hô?i
  * Công tha`nh chiê´n
  * Thiên tu?
   
 2. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 3. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 4. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 5. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 6. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 7. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 8. boividamme2

  boividamme2 Member

  Trả lời:
  161
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 9. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 10. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 11. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 12. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 13. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 14. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 15. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 16. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 17. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 18. boividamme1

  boividamme1 Member

  Trả lời:
  644
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   

Chia sẻ game lậu